Heeft u moeite met het ordenen van uw thuisadministratie en bent u het overzicht kwijt welke in-en uitgaven er zijn? ProAmbu biedt ondersteuning in het maken van budgetplannen zodat u zelf weer het overzicht en regie krijgt op het gebied van uw eigen financiën. Er wordt samen gekeken naar wat de beste oplossingen zijn die ook bij u passen. Het doel van de begeleiding is dat u uiteindelijk zelf weer grip krijgt op de situatie. We blijven in het nazorgtraject altijd een vinger aan de pols houden en beëindigen pas de begeleiding als u en wij er zeker van zijn dat dit kan. Ook andere problemen op het gebied van wonen en huishouden pakken wij aan. Hierbij kunt u denken aan een planning voor het huishouden, hoe doe ik boodschappen, enzovoort. Indien u andere hulpvragen heeft omtrent wonen en huishouden dan zijn wij uiteraard ook bereid om te kijken hoe we deze samen kunnen aanpakken.

Voordat u besluit om uw hulpvraag neer te leggen bij de gemeente kunt u ook kijken in uw naaste omgeving en netwerk. Wellicht zijn er mensen die u kunnen helpen, denk aan buren, familieleden en vrienden, maar dit kunnen ook vrijwilligersorganisaties of andere voorliggende voorzieningen zijn. Komt er uit het onderzoek naar voren dat u hulp nodig heeft die meer aansluit bij uw persoonlijke omstandigheden dan biedt de gemeente u een maatwerkvoorziening aan.

Bent u van mening dat u niet geholpen kunt worden door mensen uit uw omgeving?

Vul dan het meldingsformulier in voor het aanvragen van een gesprek met uw gemeente. Indien u al bekend bent met onze diensten dan kunnen wij ook samen het formulier invullen en versturen. Ook als u niet bekend bent met onze diensten kunt u een afspraak maken, zodat wij samen het formulier kunnen invullen. Voor overige vragen over onze diensten kunt u contact opnemen met 06 – 383 425 81.

Meldingsformulier gemeente Kampen
https://www.kampen.nl/meldingsformulier-wonen-zorg-en-welzijn