ProAmbu Begeleiding & Coaching

Sinds 2016 verzorgt ProAmbu ook individuele begeleiding en coaching. ProAmbu is een kleinschalige organisatie dat betekent dat ProAmbu zonder wachtlijsten werkt. Het bieden van maatwerk en betrokkenheid is iets waar ze voor staan en willen uitstralen. De kosten zijn laag, of dit nu voor een taal- of coachingstraject is. Dit doen ze door “klein” te blijven, zonder grote overhead en dure kantoren. Ondanks dat zij het belangrijk vinden dat zorg en onderwijs betaalbaar blijft, wil ProAmbu ook maatwerk kunnen blijven bieden.

Visie

Onze begeleiding en coaching trajecten zijn erop gericht om onze doelen na te streven. Wij willen onze cliënten leren kritisch en zelfstandig in de maatschappij te laten staan. Onze visie is een stevig handvat om dit te bereiken. Eén woord is hierin leidend: maatwerk. Het traject wordt afgestemd op persoonlijk niveau en er worden pas nieuwe stappen gezet als de voorgaande stap met succes is afgerond.

Missie

ProAmbu Begeleiding en Coaching streeft er naar dat ieder mens naar vermogen participeert in de samenleving en dat wij voor degene die dat (nog) niet kan, ondersteuning bieden. Ons voornemen is om (alle) cliënten zelfvoorzienend te laten worden, waardoor zij een weg kunnen vinden binnen onze samenleving. Bijvoorbeeld door te werken of een opleiding te volgen. We willen van waarde zijn voor onze cliënten en hun omgeving, zodat iedereen mee kan doen binnen onze maatschappij.

Medewerkers streven zelf ook naar goed contact met de cliënten, zodat er een goede samenwerkingsverband kan ontstaan. Eén op één wordt de begeleiding gegeven en wordt de cliënt uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen. Wij gaan in ontmoeting met elkaar, hebben respect voor elkaar en werken aan de ontwikkeling als mens.

Onze doelen

 • de zelfverantwoordelijkheid van de cliënt te activeren;
 • het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van de cliënt te stimuleren;
 • de weerbaarheid van de cliënt te vergroten;
 • te helpen bij het gebruik maken van een netwerk;
 • te ondersteunen en/of aanmelden bij eventuele opleidingen;
 • te ondersteunen in praktische zaken, zoals financiën;
 • feedback te geven en op een toetsende wijze te reflecteren;
 • samen met de cliënt naar oplossingen voor belemmeringen te zoeken, resultaat en doelgericht werken;
 • effectief gedrag te bekrachtigen;
 • de cliënt keuzes helpen te maken die energie en motivatie geven;
 • vergroting van het sociale en arbeidsmarktgerichte netwerk te stimuleren.